Odcinek 05 – Co oznacza iteracyjność w projektach kulturalnych?

Czym jest zwinne koło projektowe? dlaczego warto dzielić projekty na etapy? Co możemy zyskać szukając wiedzy poza naszą organizacją? Jak zaangażować odbiorców od samego początku projektu? W kolejnym odcinku naszego podcastu będziemy szukać odpowiedzi m.in. na powyższe pytania. Tym razem po raz pierwszy z gościem specjalnym Tomaszem Włodarskim, który podzieli się z nami doświadczeniami z prowadzenia wieloletniego i międzysektorowego projektu Kultura Wrażliwa.

Gość: Tomasz Włodarski (z-ca dyrektora ds rozwoju i infrastruktury w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie) – studiował filozofię w Krakowie oraz w Cambridge, UK. Posiada doświadczenie w zarządzaniu, przez prawie pięć lat pracował dla jednostki samorządu terytorialnego w hrabstwie Cambridgeshire, gdzie zaangażowany był w działania dotyczące równości i różnorodności, edukacji i ochrony praw dzieci. W Polsce, współorganizował i prowadził organizację pozarządową oferującą pomoc prawną w interesie publicznym, kwestiach społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naturalnego. W Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie wspiera planowanie strategiczne, współpracę międzynarodową i projekty dostępności. Ceni sobie zdrowy rozsądek i racjonalizm.

Linki:
kulturawrazliwa.pl  Długofalowy i wieloletni projekt MIK o dostępności

Poradnik ewaluacji projektów kulturalnych MKiDN / Stocznia 2015

agile247.pl/podejscie-iteracyjne-oraz-przyrostowe – iteracyjność dla zaawansowanych w projektach agile